Sata Lämmintä Sydäntä on Satakunnan ammattikorkekoulun hallinnoima Leader-hanke, jonka toiminta-aika on 1.4.2010-31.3.2011.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintakonsepti, joka lisää hyvinvointia, luovuutta ja kommunikaatiota pohjois-satakuntalaisissa yksityisissä sekä julkisissa hoitoalan organisaatioissa.

Hanke kannustaa hoitosektoria hyödyntämään paremmin työntekijöiden sekä asiakkaiden luovaa kapasiteettia, omaa toimintaympäristöään parannettaessa.


keskiviikko 19. toukokuuta 2010

TAUSTAA JA TAVOITTEITA

Sata Lämmintä sydäntä –hankkeen taustalla on Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi 2009 sekä Satakunnan Ammattikorkeakoulun, Liisa Juhantalon tekemä Taide hoitaa- tutkimus. Vuosi 2010 on Euroopan unionissa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi, jossa Suomen pääteemana on osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen. Osallisuuden ohessa teemana kulkee yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus. Solidaarinen yhteisö on kiinteä ja yhteenkuuluvuus on yhteisöä lujittava voima. Yhteenkuuluvuuteen kuuluu auttamishalu ja heikomman puolelle asettuminen.

Sata Lämmintä Sydäntä –hankkeen tavoitteena on luoda toimintakonsepti, joka lisää hyvinvointia,luovuutta ja kommunikaatiota yksityisissä sekä julkisissa pohjoissatakuntalaisissa hoitoalan organisaatioissa. Hanke kannustaa hoitosektoria hyödyntämään paremmin työntekijöiden sekä asiakkaiden luovaa kapasiteettia toimintaympäristöä parannettaessa. Hanke pyrkii parantamaan potilaiden,asiakkaiden ja työyhteisöjen viihtyvyyttä sekä yhteenkuuluvuutta.

100LS ottaa toiminnallisena sosiaalipoliittisena toimenpiteenä kantaa laitostumiseen ja yhteiskunnalliseen osattomuuteen. Se pyrkii luomaan paremmat mahdollisuudet tasa-arvoisempaan harrastustoimintaan ja kulttuuriseen osallisuuteen. Hankkeen teoreettinen toiminta-alue on yksilön sosiaalis-taloudellisen ympäristön ja kokemuksellisen hyvinvoinnin yhteisessä segmentissä.


Sata Lämmintä Sydäntä – hankeen hallinnoija on Satakunnan Ammattikorkeakoulu.
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6500 opiskelijan ja 500 asiantuntijan monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu.Koulutusta on viidellä eri paikkakunnalla: Porissa, Raumalla, Huittisissa,Kankaanpäässä ja Harjavallassa.
Toimialoja ovat liiketoiminta ja kulttuuri,sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja merenkulku.

TOIMINTA-ALUE

Hankkeen maantieteellisenä kohdealueena on Pohjois-Satakunta, sisältäen toimintaa esimerkkikunnissa; Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi,Siikainen, Merikarvia ja Pomarkku.

SYDÄNTYÖPAJAT

Pohjois-Satakunnan alueella hankkeen aikana järjestettävissä sydäntyöpajoissa tuotetaan ohjatusti taide- ja käsitöitä alueen eri hoitolaitoksiin näytteille sekä käyttöön (tekijöinä pääasiallisesti seniorit).Työpajat tarjoavat harrastajille mahdollisuuden siirtää omaa tietoaan ja käsityöperinnettään myös muille.

NÄYTTELY

Näyttelytoiminta käynnistyy työpajajakson päätyttyä. Sydäntyöpajoissa tuotetuista taide- ja käsitöistä kootaan taiteilijoiden toimesta näyttelypaikkoihin installoituja teoksia. Näyttely käynnistyy tammikuussa 2011 ja seon esillä maaliskuuhun. Näyttely toimii yhtenä kokonaisuutena samanaikaisesti 12:ssa paikassa(sydäntyöpajojen järjestämispaikkakunnat) ja se on myös dokumentoituna ja seurattavissa blogissa.

Näytteilleasettajina on toiminta-alueen hoitokulttuurin organisaatioita sekä
yksityisiä että julkisia. Näyttely tullaan juryttamaan sekä kuratoimaan
näytteilleasettajien toivomuksia kuullen ja näiden asiakkaiden yksityisyydensuojaa ja toimintamahdollisuuksia kunnioittaen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti